foto Statens Naturoppsyn

En ulv er felt på grensen mellom Tokke og Fyresdal i dag, lørdag, 30 januar, ca kl 13:00. Det deltok i overkant av hundre mennesker på jakten.

Les mer …

alle foto Rovviltets Røst

Det har i mange måneder vært mye uro rundt ulvene som har/hadde tilhold i Østmarka. Etter at den tidligere lederhannen ble avlivet av humanitære hensyn på tirsdag grunnet skabb, er alle de voksne individene borte fra reviret. Og det meste ville mest sannsynlig sett helt annerledes ut, dersom ikke sterke krefter i motstandermiljøet ville det annerledes.

Les mer …

Etter at den utvidede lisenskvoten på ulv i Region 2 ble påklaget av blant annet Rovviltets Røst, er jakta nå stanset inntil videre i påvente av endelig avgjørelse fra Klima- og Miljødepartementet.

Les mer …

foto Rovviltets Røst

Det jaktes nå for fullt på en ulv i området nord for vegen mellom Fjone og Fjalestadgrend. Ulven ble påskutt og skadet under jakt i går, fredag 8 januar.

Siste utviklingen i saken er at Statens Naturoppsyns representant Espen Marker nå "friskmelder" ulven.

Les mer …

Kun få dager etter at Rovviltets Røst har rettet kraftig mot kritikk på utvidet lisenskvote på ulv i Region 2, blir en ulv skadeskutt under lisensjakt i Nissedal i Telemark. Statens Naturoppsyn har bekreftet at det er løsnet skudd mot ulven, men uten at man antar at den er truffet i noen vitale organer.

Les mer …

I Region 2, det som omfatter Vestfold, Buskerud, Aust-Agder og Telemark, har Rovviltnemnda vedtatt å utvide lisenskvoten for ulv med ytterligere to individer. Dette er resultat av at opprinnelig kvote er full, og nye individer dokumentert i den senere tid. Igjen viser rovviltnemnda i Region 2 at de ikke er et forvaltningsorgan som hensyntar begge sider som de er satt til å forvalte, men at de derimot knallhardt forsøker å fjerne flest mulig rovdyr, uavhengig av hva som legges til grunn for å rettferdiggjøre dette.

Les mer …

foto Politiet

En overlagt handling er ensbetydende med at handlingen er planlagt i forkant, og følgelig gjennomføres med viten og vilje. Når den 43 åringe jegeren og hundeoppdretteren fra Jordet i Trysil velger å felle en genetisk viktig ulv på disse premissene, har han selv valgt å bli kvalifisert til å bli idømt en særlig streng straff.

Les mer …

Lisensjakten stanset!

En innvandret hannulv med finsk-russisk genetikk befinner seg nå i Norge. Det er tidligere bekreftet at det finnes en ulv med denne genetikken i Svenske Härjedalen, etter at dna-analyser av ulven ble gjort 18 november.

Les mer …

foto RR - ulvespor Kjepperud gård

En ny spørreundersøkelse gjennomført av NINA, viser nå en marginal overvekt av personer som misliker at ulvene lever i Østmarka. En tilsvarende undersøkelse gjennomført for to år siden, viste da at den samme gruppen besto av drøye 40% av befolkningen.

Les mer …

skjermdump Facebook

På Facebook finner man den ulvefiendtlige gruppen "Ulven ut av Østmarka". Denne gruppen står nå i spissen for å spre misnøye rundt den etablerte ulveflokken i Østmarka, og virkemidlene som benyttes er stadig mer spekulative.

Les mer …

foto Erik Ola Helstad/Statens Naturoppsyn

En ulv ble skutt i Østerdalen i dag, dette er den andre ulven som er skutt på to dager i region 5.

Les mer …

Foto Erik Ola Helstad/Statens Naturoppsyn

Det var en ung tispe på 33 kilo som ble felt under lovlig lisensjakt, tirsdag 17 november.

Les mer …

foto privat

Ny konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn vil gå av stabelen 18.-19.JANUAR, 2016, på Hamar.  Konferansen arangeres også i år som tidligere år, av Lisbet Baklid (bildet).

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

En streifende hannulv ble felt under jakt i Gol, mandag. Fellingen er lovlig i le av lisensjakten som tillates på ulv.

Les mer …

alle foto Tarjei Berg

Ulvereviret i Østmarka er etter all sannsynlighet ikke lengre inntakt. En elgjeger skyter en ulv som gjør utfall mot hans elghund, og kort tid etter er lederhannen i reviret alene med årets valper. Episoden beskyttes sannsynligvis under Naturmangfoldlovens §17, som gir adgang til å forsvare sin hund ved direkte angrep fra ulv, den såkalte Nødvergeparagrafen.

Les mer …

En jeger løsnet tirsdag ettermiddag et skudd mot en ulv i Østmarka. Ulven ble skadet av skuddet og forsvant raskt fra stedet. Dagen etter, onsdag ettermiddag, er ulven funnet død.

Les mer …

Skjermdump Tiveden arkiv-ARR

I midten av juli i år ble nok en ulv fra det svært genetisk viktige reviret i  Tiveden drept i trafiken. Det viser en DNA-prøve fra ulven. Den ble påkjørt i Oskarström i Halmstads kommun.

Les mer …

foto privat

En nederlandsk mann på tur med hunder i Kynnefjällreviret, fant det som viste seg å være en død ulv i en søplesekk.

Les mer …

illustration Rovviltets Røst 2015

I Norge har vi nylig vært vitner til at fem personer er blitt domfelte for ulovlig jakt på ulv. Alle de dømte fikk strenge straffer, og anket disse på stedet. I Sverige har man også avdekket ulovlig jakt på ulv ved flere anledninger, der personer også er idømt fengselsstraffer. Alikevel kan det virke som om den ulovlige jakten på ulv fortsatt pågår for fullt.

Les mer …

illustrasjonsbilde Flendalen-Trysil og Grue-Finnskog - Rovviltets Røst

Fylkesmannen har gitt tillatelse til å felle en ulv innenfor rovdyrhegnet i Flendalen-Trysil, etter at en ulv kom seg på innsiden av hegnet og angrep en rekke sau. Rovviltet Røst har for to år siden vært ved dette gjerdet på befaring. Det var den gangen tilstrekkelig spenning i gjerdet, noe som neppe kan ha vært tilfellet i år.

Les mer …

ARR fjernet viltkamera!

foto fra viltkamera
At man overvåkes i skogene er noe ARR har visst om i flere år, og noe som også gjør at organisasjonens representanter tilpasser sin ferdsel i skogene. Som hovedregel kan man ta utgangspunkt i at man blir fotografert opptil flere ganger på en helt vanlig skogstur, uten at man selv registrerer dette. Lørdag 15 august tok to styremedlemer ned et viltkamera, etter at dette ble funnet av ARR. På minnebrikken var det elg, rådyr, en rekke mennesker og kjøretøyet til et sentralt styremedlem i ARR.

Les mer …

alle foto ARR

Konflikten rundt ulvene i Østmarka har nådd store høyder de siste ukene etter at flere sauer er blitt angrepet av det som viste seg å være lederhannen i Østmarkareviret. Saken omtales ofte i ulike medier, og like ofte ser man svært store brister i folks kunnskaper om ulv i Norge.

Les mer …

foto ARR - Rovdyrdebatt Origo

Iallefall dersom man tar utgangspunkt i at "gjengroingen" skjer i utmark, altså langt til skogs der hvor det vanligvis skal befinne seg en rik fauna, blandet med skog og annen vegetasjon.

Les mer …

Merete Furuberg krever SNO-jakthund avlivet.

Det ble gjort forsøk på å skremme ut bjørnen som befant seg på innsiden av det lange rovdyrsikre gjerdet i Grue-Finnskog. Dette var ikke vellykket, og Fylkesmannen i Hedmark ga deretter tillatelse mandag 29 juni, til å felle bjørnen.

Les mer …

Foto ARR -/privat

Ulven er tilnærmet "svartelistet". Iallefall om man skal ta utgangspunkt i antallet fellingstillatelser som er gitt så langt denne sesongen. Det er kun i den magre "ulvesonen" langs svenskegrensen på Østlandet at ulv juridisk sett fortsatt kan leve fritt.

Les mer …

Illustrasjonsfoto - Twilight

Orienteringsløpere, politi og andre mennesker ble redd for det de mente var en "aggressiv ulv" i Løten, mandag 25 mai. Det hele handler naturligvis om en ung ulv på streif, og store brister på kunnskaper hos en rekke mennesker.

Les mer …

foto: Statens Naturoppsyn

Ulven som ble felt på nasjonaldagen 17 mai er trolig den samme ulven som viste seg ved bebyggelsen på Ringebu før helgen.

Les mer …

Ting du kanskje ikke visste om ulv!

ARR ønsker å sette lys på vanlige oppfatninger om ulv i Norge, og Skandinavia forøvrig. Ulvestammen lever under stadig mer negative påstander, som samlet sett er ment å skulle svekke dens rett til overlevelse. Også mange mennesker på vernesiden har en manglende forståelse for hvordan den reelle situasjonen faktisk er. Vi har derfor satt sammen noen linjer for å forsøke å forklare hvor håpløst mange av påstandene er i realiteten.

Les mer …

illustrasjonsfoto - uttak av ulv i Rendalen. Foto Lars Gangås /SNO

Ulvetellingen i Norge i løpet av vinteren 2014-15 viser at det mest sannsynlig har skjedd to helnorsle ynglinger. Dette vil derfor si at bestandsmålet på tre helnorske ynglinger ikke er oppnådd.

Les mer …

foto SNO /v Lars Gangås

En enslig jeger posterte langs Glomma ved Stai i Østerdalen etter at en ulv i forkant var blitt observert av flere personer. Jegeren observerte at ulven var på isen, og felte dyret med ett skudd. Ulven ble felt kun tre timer før lisensjakten i Hedmark var over ved midnatt, tirsdag 31 mars.

Les mer …

foto Skandulv

Ulven på bildet er hannulven fra Julussaflokken, som ble re-merket av Skandulv sist mandag, 23 mars. Ulven er merket i forskningsøymed, altså det som kalles forskningsmerking. Dette skiller seg fra ulv som merkes i regi den norske stat hvor Statens Naturoppsyn står for merkingen, og som kalles for forvaltningsmerking, som var tilfellet fredag 27 mars da lederhannen i Slettåsflokken også ble merket.

Les mer …

foto ARR

Ref-artikkel fra rettsalen i Sør-Østerdal Tingrett, etter vitneforklaring fra biolog og professor Øyvind Øverli fra Universitetet i Ås, onsdag 11 mars 2015:

Øverli satt som sakkyndig under rettsaken hele dagen, og hadde ett par spørsmål vedr dna-analysene ved Rovdata da genetiker og seniorforsker Øystein Flagstad avga sin forklaring tidligere på dagen. Flagstad la frem dokumentasjon på at ulven som ble skutt på reveåtet til hovedtiltalte stammet fra den skandinaviske ulvestammen.

Les mer …

foto ARR

ARR har vært tilstede i retten under deler av uken. Blant annet hadde ARR personer i retten da to av de seks tiltalte avga sin forklaring.
Det var "fullt hus" på tilhørerbenkeni rettsalen som huser 25 tilhørere. Det var mest motstanderfolk og medlemmer i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk blant tilhørerne men også noen få fra vernesiden.

Les mer …

Vil at ulvevenn skal miste jobben!

 

I et brev som er sendt til rektoren ved Valdres videregående skole leser man hvordan personer med tilknytning til den ytterliggående gruppen "Rovviltpolitikk.org", forsøker å fremstille en lærer ved skolen som uegnet i forholdt til å ha "kontakt med våre ungdommer". Brevet er skrevet i den hensikt å svekke Karlsen sin rolle som lærer på skolen ved å direkte henvende seg til skolens rektor.

Les mer …

Trolig utlagt giftåte!

Det meste tyder på at dobermanen spiste noe som er lagt ut med hensikt. Hunden er undersøkt hos veterinærer, og har fått påvist skader som følge av større mengder rottegift. Det er fortsatt uklart hva som er motivet for at giften ble lagt ut i nærområdet til husstanden, som for tiden er eiere av tre hunder.

Les mer …

ARR anmelder hugst av viktig biotop!

Aksjonen Rovviltets Røst har besluttet å anmelde Viken Skog SA etter at selskapet har hugget skog, som i mange år har vært å anse som viktig hekkebiotop for hønsehauk og musvåk. Sakens alvor er beskrevet i artikkel.

Les mer …

En kronikk av ARR.

Igjen har svenske "mennesker" blitt ansvarlig for en ekstrem forfølgelse av truet fauna i Norden. Ulv har av de samme typen mennesker blitt forfulgt i generasjoner, så lenge det har eksistert virkemidler for å drepe. ARR har fulgt den såkalte jakten i Sverige fra sidelinjen, uten å ha omtalt enkeltsaker inngående. Nå i jaktens senere fase viser det seg igjen at "jegerenes" avskum benytter overgrep mot ulv som et virkemiddel for lykkes.

Les mer …

ARR fikk for en tid tilbake meldinger om at; to personer eller fler bedriver mistenkelig scooterkjøring i et område som nå betegnes som et nyetablert ulverevir.

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

På nyttårsaften like før klokken 14, ble en ulv felt i Øystre-Slidre i Valdres. Ulven ble felt etter at det ble påvist omfattende skader på tamrein, og markerer sluttet på et år hvor som topper alle statistikker over felte ulver i Norge etter at ulven ble fredet i 1973.

Les mer …

foto ARR

Den ene av de to schäferene som var med på å sette ARR sin bruk av hunder i søkelyset sommeren 2012, døde brått 3 juledag. Hundens matmor forteller at hunden ble brått syk.

Les mer …

foto ARR

Det var den tidligere sporingsgruppen Alphagruppen som oppfant begrepet "Ekte mannfolk skyter ikke ulv!". Mange år senere har anti-ulv miljøet i Norge stjålet begrepet, og gjort den om til sitt eget, etter å ha justert litt på teksten.

Les mer …

Foto Rune Bjørnstad /Statens Naturoppsyn

Ulven som ble felt under lisensjakt i Stange i Hedmark, ble påskutt og skadet. Først 40 minutter senere lykkedes jegere å avlive dyret.

Les mer …

En ulv er felt i lisensjakt i Stange i Hedmark, lørdag 13 desember.

Les oppdatert sak ovenfor.

illustrasjonsbilde ulv i Søndre Land - May Britt Stuve

Åtte elever ble fraktet hjem fra skolen med bil etter at det ble gjort en observasjon av en ulv i det samme området tidiligere på dagen. Dette bekreftes av rektor Thomas Berg ved Hærland skole i Eidsberg i Østfold, opplyser avisen Smaalenene i egen artikkel. Handlingen er pånytt med på å spre frykt og usikkerhet blant deres egnebarn og ungdom, i regi av skolens egne kompetansepersoner.

Les mer …

foto Lars Gangås - Statens Naturoppsyn

Ulvene som lever i Norge er opprinnelig fredet. Dyrene tilhører en stamme som Norge deler med Sverige, og som omtales som truet. Totalt i Norge og Sverige finnes under 500 hundre ulver, og langt under hundre av disse finnes i Norge. Kun et fåtall av disse dyrene tillhører etablerte flokker innenfor den spinkle Forvaltningssonen for ynglende ulv - "ulvesonen".  Øvrige ulver i Norge finnes  gjerne på streif rundt om i landet. Her er ulvene å regne som "fritt vilt" nær sagt uansett hvor de viser seg, og uansett når på året dette skjer.

Les mer …

foto Aksjonen Rovviltets Røst

Det er ikke funnet DNA fra ledertispen i Østmarkareviret siden såpass langt tilbake som i august 2013. Ingenting tyder heller på at det er valper i reviret i år.

Les mer …

WWW.ROVDYRDEBATT.ORG eies av organisasjonen Rovviltets Røst
PB - 1410, Texas
2405 ELVERUM

ROVVILTETS RØST (RR) er registrert i Brønnøysundregistrene
Org. nr: ‎997 393 627

 

TIPS ELLER KONTAKT MED REDAKSJONEN:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

For kontakt med  ROVVILTETS RØST:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk ROVVILTETS RØST sin hjemmeside:
http://www.rovvilt.org

 

Denne nyhetsportalen er © 2010-2015
(Gjenbruk av tekst fra denne portalen er tillat ved henvisning til kilde. Bruk av bilder kun ved forespørsel)

 

 

 

 

Vi har 14 gjester og ingen medlemmer på besøk.