foto Skandulv

Ulven på bildet er hannulven fra Julussaflokken, som ble re-merket av Skandulv sist mandag, 23 mars. Ulven er merket i forskningsøymed, altså det som kalles forskningsmerking. Dette skiller seg fra ulv som merkes i regi den norske stat hvor Statens Naturoppsyn står for merkingen, og som kalles for forvaltningsmerking, som var tilfellet fredag 27 mars da lederhannen i Slettåsflokken også ble merket.

Les mer …

foto ARR

Ref-artikkel fra rettsalen i Sør-Østerdal Tingrett, etter vitneforklaring fra biolog og professor Øyvind Øverli fra Universitetet i Ås, onsdag 11 mars 2015:

Øverli satt som sakkyndig under rettsaken hele dagen, og hadde ett par spørsmål vedr dna-analysene ved Rovdata da genetiker og seniorforsker Øystein Flagstad avga sin forklaring tidligere på dagen. Flagstad la frem dokumentasjon på at ulven som ble skutt på reveåtet til hovedtiltalte stammet fra den skandinaviske ulvestammen.

Les mer …

foto ARR

ARR har vært tilstede i retten under deler av uken. Blant annet hadde ARR personer i retten da to av de seks tiltalte avga sin forklaring.
Det var "fullt hus" på tilhørerbenkeni rettsalen som huser 25 tilhørere. Det var mest motstanderfolk og medlemmer i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk blant tilhørerne men også noen få fra vernesiden.

Les mer …

Vil at ulvevenn skal miste jobben!

 

I et brev som er sendt til rektoren ved Valdres videregående skole leser man hvordan personer med tilknytning til den ytterliggående gruppen "Rovviltpolitikk.org", forsøker å fremstille en lærer ved skolen som uegnet i forholdt til å ha "kontakt med våre ungdommer". Brevet er skrevet i den hensikt å svekke Karlsen sin rolle som lærer på skolen ved å direkte henvende seg til skolens rektor.

Les mer …

Trolig utlagt giftåte!

Det meste tyder på at dobermanen spiste noe som er lagt ut med hensikt. Hunden er undersøkt hos veterinærer, og har fått påvist skader som følge av større mengder rottegift. Det er fortsatt uklart hva som er motivet for at giften ble lagt ut i nærområdet til husstanden, som for tiden er eiere av tre hunder.

Les mer …

ARR anmelder hugst av viktig biotop!

Aksjonen Rovviltets Røst har besluttet å anmelde Viken Skog SA etter at selskapet har hugget skog, som i mange år har vært å anse som viktig hekkebiotop for hønsehauk og musvåk. Sakens alvor er beskrevet i artikkel.

Les mer …

En kronikk av ARR.

Igjen har svenske "mennesker" blitt ansvarlig for en ekstrem forfølgelse av truet fauna i Norden. Ulv har av de samme typen mennesker blitt forfulgt i generasjoner, så lenge det har eksistert virkemidler for å drepe. ARR har fulgt den såkalte jakten i Sverige fra sidelinjen, uten å ha omtalt enkeltsaker inngående. Nå i jaktens senere fase viser det seg igjen at "jegerenes" avskum benytter overgrep mot ulv som et virkemiddel for lykkes.

Les mer …

ARR fikk for en tid tilbake meldinger om at; to personer eller fler bedriver mistenkelig scooterkjøring i et område som nå betegnes som et nyetablert ulverevir.

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

På nyttårsaften like før klokken 14, ble en ulv felt i Øystre-Slidre i Valdres. Ulven ble felt etter at det ble påvist omfattende skader på tamrein, og markerer sluttet på et år hvor som topper alle statistikker over felte ulver i Norge etter at ulven ble fredet i 1973.

Les mer …

foto ARR

Den ene av de to schäferene som var med på å sette ARR sin bruk av hunder i søkelyset sommeren 2012, døde brått 3 juledag. Hundens matmor forteller at hunden ble brått syk.

Les mer …

foto ARR

Det var den tidligere sporingsgruppen Alphagruppen som oppfant begrepet "Ekte mannfolk skyter ikke ulv!". Mange år senere har anti-ulv miljøet i Norge stjålet begrepet, og gjort den om til sitt eget, etter å ha justert litt på teksten.

Les mer …

Foto Rune Bjørnstad /Statens Naturoppsyn

Ulven som ble felt under lisensjakt i Stange i Hedmark, ble påskutt og skadet. Først 40 minutter senere lykkedes jegere å avlive dyret.

Les mer …

En ulv er felt i lisensjakt i Stange i Hedmark, lørdag 13 desember.

Les oppdatert sak ovenfor.

illustrasjonsbilde ulv i Søndre Land - May Britt Stuve

Åtte elever ble fraktet hjem fra skolen med bil etter at det ble gjort en observasjon av en ulv i det samme området tidiligere på dagen. Dette bekreftes av rektor Thomas Berg ved Hærland skole i Eidsberg i Østfold, opplyser avisen Smaalenene i egen artikkel. Handlingen er pånytt med på å spre frykt og usikkerhet blant deres egnebarn og ungdom, i regi av skolens egne kompetansepersoner.

Les mer …

foto Lars Gangås - Statens Naturoppsyn

Ulvene som lever i Norge er opprinnelig fredet. Dyrene tilhører en stamme som Norge deler med Sverige, og som omtales som truet. Totalt i Norge og Sverige finnes under 500 hundre ulver, og langt under hundre av disse finnes i Norge. Kun et fåtall av disse dyrene tillhører etablerte flokker innenfor den spinkle Forvaltningssonen for ynglende ulv - "ulvesonen".  Øvrige ulver i Norge finnes  gjerne på streif rundt om i landet. Her er ulvene å regne som "fritt vilt" nær sagt uansett hvor de viser seg, og uansett når på året dette skjer.

Les mer …

foto Aksjonen Rovviltets Røst

Det er ikke funnet DNA fra ledertispen i Østmarkareviret siden såpass langt tilbake som i august 2013. Ingenting tyder heller på at det er valper i reviret i år.

Les mer …

"EKTE MANNFOLK SKYTER ULV!!"

ARR skjermdump original melding

"Ekte mannfolk skyter ulv" het gruppa til Østfoldingen Morten Strøm, en gruppe som er omtalt som starten på "ulvesaken" som i dag er rullet opp i Hedmark. Mannen fra Østfold hadde helt klare målsetninger med sitt slogun, som han ene og alene hadde stjålet fra "Alphagruppens" eget slagord "Ekte mannfolk skyter ikke ulv". Og med en kreativ innsats som førte til at ordet "ikke" ble fjernet fra setningen, satt Morten Strøm igjen med et slagord, som fortsatt preger flere biler og klær i distriktene i Norge.

Les mer …

Torkild Skau - foto Aksjonen Rovviltets Røst

Ove Mellems ekstreme anti-ulv gruppe som kaller seg for Rovdyrpolitikk.org kommer stadig med sterke ytringer mot ARR som organisasjon, iallefall om man skal tolke enkeltpersoner sine ytringer som uttalelser gjort på vegne av gruppen. Nylig ble man igjen vitne til at den utnevnte "hybrider/utsetting/DNA"-ansvarlige personen i gruppen - Torkild Skau, "langet ut" mot ARR med et utspill som noen mener minner mest om en skjult trussel.

Les mer …

foto omtalt rovviltgjerde - ARR

Statens Naturoppsyn har nå befart stedet, og bekrefter at ni sauer er tatt av ulv i Rakkestad. Angrepet som først ble hevdet å ha skjedd lørdag ettermiddag, kan vise seg å ha skjedd over to dager. Påstanden om at sauene var blitt angrepet "hundre meter fra huset" viser seg heller ikke å være riktige.

Les mer …

NOAH har publisert en ny video som viser flere av hendelsene som både ARR og NOAH har anmeldt til politiet. Hele åtte personer er anmeldt i saken, deriblant en administrator for en lukket gruppe på sosiale mediet Facebook. Videoen viser svært stygge overgrep mot ville dyr, og er ikke identisk med videoen som ble publisert i Aftenposten nylig.

Les mer …

Anmeldes også av Aksjonen Rovviltets Røst!

skjermdump fra video

Åtte personer med tilknytning til en video som viser svært grusome overgrep mot ville dyr er allerede politianmeldt av NOAH. Sent torsdag ettermiddag 25 september ble det klart at også Aksjonen Rovviltets Røst har besluttet å anmeldelse forholdet til politiet.

Les mer …

illustrasjon ulv jämthund - ARR

Det kontroversielle spørsmålet i artikkelens overskrift kan legitimt reises når man på nytt hører at en jakthund er drept av ulv innenfor et velkjent revir, der ulvene tydeligvis har utagerende adferd overfor halsende hunder. Dette er fakta som også burde være velkjent for alle som jakter innenfor dette området.

Les mer …

foto Aksjonen Rovviltets Røst

Kvoten er øket fra fem til seks individer i sesongens lisensjakt på ulv i Norge. Antallet er svært høyt og tilsvarer i realiteten oppunder ti prosent av alle dyr som finnes på norsk jord, medregnet grenseulver og streifende individer. Det er ikke lengre noen tvil om at Rovviltnemnda i Region 5 - Hedmark, legger inn alle tenklige ressurser på å utøve sin makt for å eliminere ulvestammen.

Les mer …

foto ARR

I et møte som er avholdt med rovviltnemndene i Region 4 og 5 hos Fylkesmannen i Oslo, onsdag 17 september, ble det vedtatt at det alikevel ikke vil bli tillatt jakt i den såkalte "buffersonen" nord for eksisterende Julussareviret. Derimot har kvoten blitt økt med ett individ, og den totale kvoten er nå på seks dyr.

Les mer …

 

2 år i fengsel for bestialsk drap på ulv!

 

foto Finnskogupplevelser.se

De to personene som var tiltalt for å ha drept en ulv på innsjøen Fansen i Sverige ved å kjøre over dyret med snøskuter, for deretter å slå det ihjel med en stokk, er nå begge dømt til fengsel i to år.

Les mer …

Etter at "gjeteren" Sigvart Hals nylig skjøt og drepte en bjørn i Lierene har det lokale politiet gått langt i å støtte Hals sin påstand om at skuddet ble løsnet i "nødverge". ARR har i tiden etter episoden mottat ulike henvendelser fra personer som ikke fester lit til det lokale politiet i dette distriktet. Og påfallende nok er den ene av disse politimennene identisk med personen som i september 2012 skjøt og drepte en hønsehauk.

Les mer …

Den 15 august ble det fattet et vedtak av Rovviltnemndene i Region 4 og 5 hvor det ble fastsatt kvoter for kommende lisensjakt på ulv i Norge. Vedtaket er allerede blitt påklaget av en rekke interesseorganisasjoner. Én av disse er Norges Jeger og Fiskeforening som ønsker å lovliggjøre jakt innenfor ulvesonen.

Les mer …

skjermbilde video

Mange jaktformer ér og blir grovt dyreplageri fra ende til annen. Iallefall dersom man kan sammenligne denne artikkelens publiserte video og handlingene i denne, opp mot merking av ulv i forskningsøymed, som jegerstanden i disse dager ønsker å fremstille som grov dyremishandling.

(se video i bunnen av artikkelen)

Les mer …

skjermdump Vargweb

Ulver i Julussareviret kan nå følges via nettsiden "vargweb" fra 1 september. Av de fem ulvene som ble merket i reviret sist vinter, er det nå kun foreldreparet igjen innenfor revirets grenser.

Les mer …

foto skjermdump aktuell video

Ulvemotstandere er i harnisk etter at vi som nettsted publiserte den unike videoen som viser merkingen av den tidligere "Kynnahannen". Kritikken går på at "såkalte dyrevenner" støtter opp om det de beskriver som "dyrplageri". Det finnes mange på vernesiden som også er kritiske til merking av ulv. Samtidig er merking av ulv i forskningsøymed svært viktig for ulvestammens overlevelse.

Les mer …

foto; Stillbilde video Tom Gundersen, valpekull John Odden, "Kynna"-tispe merket Skandulv, Naturvårdsverket

En privat video som ARR har fått tilgang til viser merkingen av den nå avdøde finsk-russiske lederhannen i Kynnareviret, 18 mars 2009. Mye tyder på at dette video-opptaket filmet av Tom Gundersen fra Elverum,  er det eneste som finnes som viser denne ulven med levende bilder. Ulven ble far til tre valpekull i perioden 2008-10, og tilførte den skandinaviske ulvestammen livsviktige gener for fremtidig overlevelse.

Les mer …

Videoen som viser et jaktlag i Ulvådalen i 2011, ble filmet med et dash-cam fastmontert i frontvinduet på en Nissan Patrol. Bilen som tilhørte et ARR-medlem ble stanset og innesperret på en blindvei i jaktterrenget. Her foretok flere personer i jaktlaget et regelrett avhør av ARR-representanten.

Les mer …

foto: ulv i Østmarka - ARR

ARR har fått info fra tre ulike kilder at det mest sannsynlig ble født valper i mai for andre år på rad  i Østmarka. Organisasjonen mottok den første meldingen om mulig yngling allerede i juli måned. Bilder av det som skal være én av årets ulvevalper skal finnes, men er fortsatt ikke blitt vist frem offentlig. Samtidig med de gledlige meldingene om den mulige ynglingen, kommer igjen meldinger om at ulv fra reviret skal ha drept sauer i Østmarka.

Les mer …

foto privat/ sc SM.

Søndag 11 mai i år ble det publisert en grov løgn på sosiale medier som hevdet at "sentral person i ARR er fratatt sine hester grunnet vanskjøtsel". Løgnen som ble postet av Geir Arne Myrvoll fra Gravberget i Våler Finnskog, er i etterkant anmeldt av ARR sentralt. Søndag 3 august dukket løgnen opp på nytt, reformulert og repostet av Daniel Stensby fra Braskereidfoss i Våler.

Les mer …

 

Verneorganisasjoner som klager på vedtak om felling av ulv i prioritert beiteområde får tilnærmet aldri medhold på disse, etter at behandling av klager er gjennomført hos forvaltningsmyndigheter. Dette til tross for at det nylig er blitt kjent at genetisk viktige individer er blitt felt av jaktlag, uten at alternative løsninger er blitt iverksatt for å unngå skader på beitedyr.

Les mer …

foto Aksjonen Rovviltets Røst

Sau på beite i utmark er i ferd med å bremse opp Norges muligheter til å fremstå som en miljønasjon med en sunn natur, i en progressiv utvikling som vi ser over tilnærmet hele den øvrige verden. Sauen påvirker naturen fysisk i form av avgrensede områder for viltlevende dyr. Det skjer også i form av sterke meningsytringer og debatter. På denne måten splitter sau på beite i utmark en hel nasjon. For mens sauen vandrer tankeløst rundt i veibanen, jaktes ulv og andre fredede rovdyr og rovfugler i stadig større skala. Og blant engasjerte grupperinger i samfunnet krangles det "så busta fyker" i stadig større grad.

Les mer …

skjermdump rovviltplanen -illustrasjon ARR

Ordførerene Kjell Konterud og Ørjan Bue i henholdsvis kommunene Våler og Åsnes i Hedmark, retter kraftig skyts mot forvaltningen etter at en ulv skal ha drept og skadet sau i Kjølaberget, på østsiden av Glomma. Blant annet er de misfornøyde med at en søknad om fellingstillatelse er blitt avslått av Fylkesmannen. Dette skriver Østlendingen på sine nettsider, fredag 21 juni.

Les mer …

  

Ny ulv er felt i skadefelling i Hedmark

  

foto Statens Naturoppsyn

En ulv ble felt under skadefelling ca kl 02.00, natt til fredag. Fellingen skal ha skjedd mens ulven befant seg på et sted hvor det også befant seg beitedyr.

Les mer …

Innestengt søye - stillbilde video ARR 2011

ARR velger å fortelle i detalj hva som ligger bak engasjementet i Løten/Elverum, sommeren 2011.  ARR ser ingen annen utvei enn å publisere hva som skjedde natten til 29 mai denne sommeren. Den siste tiden har det kommet grunnløse og ondskapsfulle beskyldninger mot vernesidens folk fra Løten og Vang beitelag, og diskusjonene har på ny eskalert i sommer, 2014. Blant annet hevdes det at ARR har gjort narr av beitelaget ved blant annet å ringe inn falske rovdyrtap. Det finnes også grunnløse beskyldninger om at vernesidens folk skal ha oppsøkt folk privat, i tillegg til flere tomme påstander. Les historien om hva som var årsaken til at nåværende personer i ARR beleiret skogene i Elverum og Løten, sommeren 2011.

 

LES BAKGRUNN FOR DENNE ARTIKKELEN, OMTALT I HAMAR ARBEIDERBLAD

Les mer …

En ulv er felt i Stange i Hedmark.

foto Statens Naturoppsyn

Ulven ble felt klokken 03:02, natt til mandag.

Les mer …

Ulven felt i 23-tiden torsdag kveld!

foto Statens Naturoppsyn

Fellingen skal ha skjedd mellom Hundeidvik og Ikornnes. Dette bekreftes av leder for viltnemda i Sykkylven - Kjell Perry Drotninghaug.

Les mer …

Først fikk de fellingstillatelse. Deretter slapp de sau!

Foto Jeanett Sagstuen Verge

Årets første skadefellingstillatelse på ulv er gitt i "grønn sone" i Hedmark. Det er Løten og Vang beitelag som søkte og fikk gjennomslag for søknaden. Tillatelsen ble gitt sist lørdag, 31 mai, samtidig med at beitelaget slapp ut sine sauer i det samme området.

Les mer …

foto skjermdump ARR

Et viltkamera som eies av ARR har gjort et flott opptak av en ulvetispe i Østmarka i Oslo kommune. Opptaket ble gjort av et kamera som har stått sentralt i reviret over en lengre periode.

Les mer …

bilde skjermdump www.rovviltpolitikk.org

En gruppe personer opplyser at de har organisert seg, og startet foreningsvirksomhet. Dette skjer for å ivareta sine egeninteresser. Felles for personene bak organisasjonen er et "ulmende hat" til norsk biologisk mangfold, og et svært kritisk syn på store rovdyr i norsk natur.  Dette gjelder i stor grad ulv.

Les mer …

Send inn dine bilder, video eller historie til ARR.

foto Aksjonen Rovviltets Røst

ARR vil i 2014 intensivere fokuset på antallet beitedyr som hver sommer blir skadet eller drept under utmarksbeite. Beitedyrene det skal settes økt fokus på er utelukkende sau. Nesten dobbelt så mange sau og lam dør av ulykker og sykdom i utark, fremfor angrep fra store rovdyr. Dette er noe ARR vil belyse gjennom årets beitesesong.

Les mer …

I kjølvannet av Ove Mellem sitt verbale utbrudd i tingretten i Elverum 10 april i år, har ARR fått stadig større fokus i medier og befolkning. I de mest utsatte områdene i distriktene har det tidvis vært vanskelig å leve et tilnærmet normalt liv for enkelte personer i ARR.

Les mer …

Men det var ARR som ble hindret fri ferdsel!

En person fra Hernes i Elverum har politianmeldt Aksjonen Rovviltets Røst. Dette opplyser en journalist i Østlendingen, som i løpet av onsdagen har vært i kontakt med personen. Bakgrunn for anmeldelsen skal være en episode som fant sted for ca to og et halvt år siden, i Ulvådalen nord-øst for Julussdalen.

Les mer …

Det går mot en ny ulvesommer. Konfliktnivået når stadig nye høyder. Ulv truer beitesesongen i "grønn sone". Og innenfor "sonen" er misnøyen blant mange lokalt bosatte svært synlig. Men ulven selv er ikke aktør i den svært anspente stemningen. Derimot er det mellom  mennesker med ulikt syn på ulv i Hedmark at de steile frontene er synligst. Dette ble dramatisk forværret da det ble kjent at Økokrim hadde pågrepet tolv personer, mistenkt for å være delaktige i ulovlig avlivning av flere ulver over en periode på flere år.

Les mer …

WWW.ROVDYRDEBATT.ORG eies av ARR - Aksjonen Rovviltets Røst
PB - 1410, Texas
2405 ELVERUM

ARR - AKSJONEN ROVVILTETS RØST er registrert i Brønnøysundregistrene
Org. nr: ‎997 393 627

 

KONTAKT REDAKSJONEN:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

HAR DU TIPS:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den." target="_blank">

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

For kontakt med ARR - AKSJONEN ROVVILTETS RØST:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk ARR - AKSJONEN ROVVILTETS RØST sin hjemmeside:
http://www.rovvilt.org

Denne nyhetsportalen er © 2010-2015

(Gjenbruk av tekst fra denne portalen er tillat ved henvisning til kilde. Bruk av bilder kun ved forespørsel)

 

 

 

Vi har 18 gjester og ingen medlemmer på besøk.