foto: ulv i Østmarka - ARR

ARR har fått info fra tre ulike kilder at det mest sannsynlig ble født valper i mai for andre år på rad  i Østmarka. Organisasjonen mottok den første meldingen om mulig yngling allerede i juli måned. Bilder av det som skal være én av årets ulvevalper skal finnes, men er fortsatt ikke blitt vist frem offentlig. Samtidig med de gledlige meldingene om den mulige ynglingen, kommer igjen meldinger om at ulv fra reviret skal ha drept sauer i Østmarka.

Les mer …

Videoen som viser et jaktlag i Ulvådalen i 2011, ble filmet med et dash-cam fastmontert i frontvinduet på en Nissan Patrol. Bilen som tilhørte et ARR-medlem ble stanset og innesperret på en blindvei i jaktterrenget. Her foretok flere personer i jaktlaget et regelrett avhør av ARR-representanten.

Les mer …

foto privat/ sc SM.

Søndag 11 mai i år ble det publisert en grov løgn på sosiale medier som hevdet at "sentral person i ARR er fratatt sine hester grunnet vanskjøtsel". Løgnen som ble postet av Geir Arne Myrvoll fra Gravberget i Våler Finnskog, er i etterkant anmeldt av ARR sentralt. Søndag 3 august dukket løgnen opp på nytt, reformulert og repostet av Daniel Stensby fra Braskereidfoss i Våler.

Les mer …

 

Verneorganisasjoner som klager på vedtak om felling av ulv i prioritert beiteområde får tilnærmet aldri medhold på disse, etter at behandling av klager er gjennomført hos forvaltningsmyndigheter. Dette til tross for at det nylig er blitt kjent at genetisk viktige individer er blitt felt av jaktlag, uten at alternative løsninger er blitt iverksatt for å unngå skader på beitedyr.

Les mer …

foto Aksjonen Rovviltets Røst

Sau på beite i utmark er i ferd med å bremse opp Norges muligheter til å fremstå som en miljønasjon med en sunn natur, i en progressiv utvikling som vi ser over tilnærmet hele den øvrige verden. Sauen påvirker naturen fysisk i form av avgrensede områder for viltlevende dyr. Det skjer også i form av sterke meningsytringer og debatter. På denne måten splitter sau på beite i utmark en hel nasjon. For mens sauen vandrer tankeløst rundt i veibanen, jaktes ulv og andre fredede rovdyr og rovfugler i stadig større skala. Og blant engasjerte grupperinger i samfunnet krangles det "så busta fyker" i stadig større grad.

Les mer …

skjermdump rovviltplanen -illustrasjon ARR

Ordførerene Kjell Konterud og Ørjan Bue i henholdsvis kommunene Våler og Åsnes i Hedmark, retter kraftig skyts mot forvaltningen etter at en ulv skal ha drept og skadet sau i Kjølaberget, på østsiden av Glomma. Blant annet er de misfornøyde med at en søknad om fellingstillatelse er blitt avslått av Fylkesmannen. Dette skriver Østlendingen på sine nettsider, fredag 21 juni.

Les mer …

  

Ny ulv er felt i skadefelling i Hedmark

  

foto Statens Naturoppsyn

En ulv ble felt under skadefelling ca kl 02.00, natt til fredag. Fellingen skal ha skjedd mens ulven befant seg på et sted hvor det også befant seg beitedyr.

Les mer …

Innestengt søye - stillbilde video ARR 2011

ARR velger å fortelle i detalj hva som ligger bak engasjementet i Løten/Elverum, sommeren 2011.  ARR ser ingen annen utvei enn å publisere hva som skjedde natten til 29 mai denne sommeren. Den siste tiden har det kommet grunnløse og ondskapsfulle beskyldninger mot vernesidens folk fra Løten og Vang beitelag, og diskusjonene har på ny eskalert i sommer, 2014. Blant annet hevdes det at ARR har gjort narr av beitelaget ved blant annet å ringe inn falske rovdyrtap. Det finnes også grunnløse beskyldninger om at vernesidens folk skal ha oppsøkt folk privat, i tillegg til flere tomme påstander. Les historien om hva som var årsaken til at nåværende personer i ARR beleiret skogene i Elverum og Løten, sommeren 2011.

 

LES BAKGRUNN FOR DENNE ARTIKKELEN, OMTALT I HAMAR ARBEIDERBLAD

Les mer …

En ulv er felt i Stange i Hedmark.

foto Statens Naturoppsyn

Ulven ble felt klokken 03:02, natt til mandag.

Les mer …

Ulven felt i 23-tiden torsdag kveld!

foto Statens Naturoppsyn

Fellingen skal ha skjedd mellom Hundeidvik og Ikornnes. Dette bekreftes av leder for viltnemda i Sykkylven - Kjell Perry Drotninghaug.

Les mer …

Først fikk de fellingstillatelse. Deretter slapp de sau!

Foto Jeanett Sagstuen Verge

Årets første skadefellingstillatelse på ulv er gitt i "grønn sone" i Hedmark. Det er Løten og Vang beitelag som søkte og fikk gjennomslag for søknaden. Tillatelsen ble gitt sist lørdag, 31 mai, samtidig med at beitelaget slapp ut sine sauer i det samme området.

Les mer …

foto skjermdump ARR

Et viltkamera som eies av ARR har gjort et flott opptak av en ulvetispe i Østmarka i Oslo kommune. Opptaket ble gjort av et kamera som har stått sentralt i reviret over en lengre periode.

Les mer …

bilde skjermdump www.rovviltpolitikk.org

En gruppe personer opplyser at de har organisert seg, og startet foreningsvirksomhet. Dette skjer for å ivareta sine egeninteresser. Felles for personene bak organisasjonen er et "ulmende hat" til norsk biologisk mangfold, og et svært kritisk syn på store rovdyr i norsk natur.  Dette gjelder i stor grad ulv.

Les mer …

Send inn dine bilder, video eller historie til ARR.

foto Aksjonen Rovviltets Røst

ARR vil i 2014 intensivere fokuset på antallet beitedyr som hver sommer blir skadet eller drept under utmarksbeite. Beitedyrene det skal settes økt fokus på er utelukkende sau. Nesten dobbelt så mange sau og lam dør av ulykker og sykdom i utark, fremfor angrep fra store rovdyr. Dette er noe ARR vil belyse gjennom årets beitesesong.

Les mer …

I kjølvannet av Ove Mellem sitt verbale utbrudd i tingretten i Elverum 10 april i år, har ARR fått stadig større fokus i medier og befolkning. I de mest utsatte områdene i distriktene har det tidvis vært vanskelig å leve et tilnærmet normalt liv for enkelte personer i ARR.

Les mer …

Men det var ARR som ble hindret fri ferdsel!

En person fra Hernes i Elverum har politianmeldt Aksjonen Rovviltets Røst. Dette opplyser en journalist i Østlendingen, som i løpet av onsdagen har vært i kontakt med personen. Bakgrunn for anmeldelsen skal være en episode som fant sted for ca to og et halvt år siden, i Ulvådalen nord-øst for Julussdalen.

Les mer …

Det går mot en ny ulvesommer. Konfliktnivået når stadig nye høyder. Ulv truer beitesesongen i "grønn sone". Og innenfor "sonen" er misnøyen blant mange lokalt bosatte svært synlig. Men ulven selv er ikke aktør i den svært anspente stemningen. Derimot er det mellom  mennesker med ulikt syn på ulv i Hedmark at de steile frontene er synligst. Dette ble dramatisk forværret da det ble kjent at Økokrim hadde pågrepet tolv personer, mistenkt for å være delaktige i ulovlig avlivning av flere ulver over en periode på flere år.

Les mer …

Skjermdump samlet av ARR

En liten håndfull arbeidsomme ARR-representanter har i mange år jobbet intensivt med å danne seg et bilde av hvilke personer det er som kan knyttes til ulovlig ulvejakt. Det er informasjon fra disse menneskene som i flere omganger er blitt oversendt til både politi og Økokrim. Én av de tolv siktede har uttalt overfor en "muldvarp" fra ARR at han selv er delaktig i systematisk utryddelse av Slettåsflokken.

Les mer …

foto ARR

De siste dagers hendelser hvor tolv personer er siktet for ulovlig og organisert ulvejakt i Hedmarksdistriktet, har ført til et "skred" av henvendelser til ARR som organisasjon. De fleste henvendelsene handler om støtteerklæringer til ARR som forening. Andre er rettet til leder i ARR, Dag Bjørndahl.

Les mer …

foto ARR

Søndag og mandag, 29-30 mars, var datoene da et knippe medlemmer fra ARR reiste på på sledehundtur i Trysilskogene i regi av Terje Bråten fra Mountain King's Sledehundkennel. Turen ble i høyeste grad en minnerik opplevelse for deltagere.

Les mer …

foto Naturvårdsverket

Ulvetispen i Junsele, med de mange forskjellige tilnavnene, er sporløst forsvunnet. Länsstyrelsen finner ikke igjen sporene etter hverken tispen eller den ledsagende hannulven, tross omfattende søk. Nå begynner flere personer å tvile på om ulvene lengre er i live.

Les mer …

skjermdump

De siste dagene har det blitt spredt minst to forskjellige videoer som viser trening av hund på bjørn, hvor bjørnen er fastlenket med kjetting. I begge tilfellene der videoene ble spredt via Youtube, ble brukernes kontoer på nettstedet deaktivert kort tid senere.

Les mer …

foto privat

Ann-Kristin Letterud har håndarbeid som sin store lidenskap, hvor hun blant annet lager lykter med skreddersydde motiver av jakt, fiske og dyreliv i naturen. Hun er også aktiv i ARR, til tross for sitt liberale syn på jakt og jegere. Nå har fagkonsulent Stein Tore Andersen ved Skogmuseet i Elverum bestemt at hun ikke får plass ved årets messe, fordi det er fullt. Problemet til Andersen er derimot at messa fortsatt har ledige plasser.

Les mer …

Området svært belastet av tyvjakt!

foto - ARR

En ulv ble felt i Østerdalen i forrige uke, er opplysinger som politijurist Henning Klauseie kan opplyse om. En mann har innrømmet å ha skutt, men erkjenner ikke straffeskyld i saken. Avlivingen har skjedd innenfor en av de mest konfliktfylte og tyvjaktbelastede områdene i Norge - Åmot/Elverum/Stor-Elvdal.

Les mer …

Jørund Ruud, Leder av Roviltnemnda i region 2 som omfatter fylkene Aust-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark, beviser gang etter gang at han har et svært ensidig syn på norsk rovviltforvaltning. I over ett år har Ruud ved flere anledninger vært fremtredende i forhold til kontroversielle vedtak om felling av rovdyr. Etter et møte hos Rovviltnemnda i region 2, mandag 10 mars, har igjen Ruud og hans kollegaer fattet flere underlige og provoserende vedtak.

Les mer …

Rovviltnmenda i Region 2 hadde i løpet av mandag 10 mars et møte, hvor det ble diskutert om kvoten i årets gaupejakt skulle økes. Samtidig benyttet Rovviltnemnda anledningen til å "spe på" årets lisenskvote for ulv med ytterligere ett dyr.

Les mer …

illustration ARR

Norge og Sverige kommer ikke til å smarbeide om et felles bestandsmål for den skandinaviske ulvebestanden. Dette har nå regjeringen bestemt. I praksis betyr dette at Norge må forvalte den norske andelen av ulvestammen i Skandinavia på egenhånd.

Les mer her


Foto ARR
Det har vært massive kampanjer før sesongens kvotejakt på gaupe, med krav om at jakten innstilles. Dette begrunnes med at stammen er stadig mindre, og ikke lengre kan kalles jaktbar.

Les mer …

Ulv nr 2 felt fra helikopter!

foto Ola Eirik Helstad /SNO

Onsdag 5. februar ble en ulvetispe skutt fra helikopter. I dag 8. februar møtte hannen hennes samme skjebne. Det revirmarkerende ulveparet i Sølen er derfor fjernet av Statens Naturoppsyn som et ledd for å forebygge fremtidige skader på sau, utenfor forvaltningssonen for ynglende ulv.

 

Les mer:

Ulvetispe felt av SNO fra helikopter!

foto Stein Arne Brendryen/ SNO

Les mer …

Filmet midt på sommeren!

Skjermdump hundejakt.com / Facebook.

Inne på det sosiale mediet Facebook ble det via kanalen til Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk sine sider postetd et bilde i juli 2013, som til foveksling minnet forbausende mye om episoden der jämthunden "Igor" ble bitt av en ulv i Rendalen.  Det var en bergenser med adresse til Akershus, som postet dette bildet.  En person fra ARR spurt deretter vedkommene om hvorvidt bildet var manipulert. Kort tid etter var bildet fjernet fra FNR-gruppen.

Nå benyttes dette bildet som topp-banner på nettsiden www.hundejakt.com

Les mer …

foto screenshot

En tidligere profilert jeger fra Sjølisand i Rendalen har publisert en videosnutt som tydelig viser at hans jämthund "Igor" blir bitt av en ulv. I det samme videoklippet kan man se hvordan jakthunden overrasker ulven i sitt dagleie, og hvordan hunden begynner å jage ulven straks etter at ulven forsøker å flykte fra hunden. Kort tid senere setter ulven seg opp i forsvar mot hunden.

Les mer …

foto privat

Etter at én av hundene til et sentralt ARR-medlem nylig døde av giftskader, vil schäferen "Tinni" bli satt inn i søket etter mulige giftåter liggende i skogen. Dette vil skje i området der hvor hundens siste bevegelser fant sted, under en tur kort tid før hunden døde.

Les mer …

Sannsynlig giftåte med glycol!

foto privat

Nylig døde en hund hjemme hos sine eiere, etter at hunden hadde vist signaler på sykdom over en kort periode. Hunden ble bragt til veterinær ved flere anledninger, og en rekke undersøkelser er blitt gjort. Nå tyder alt på at hunden er død etter å ha inntatt giftig åte i skogen, under én av de siste turene som hunden gjennomførte med en av sine eiere.

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

Rovviltnemnda i region 2 - Sør-Norge, fremstår som arrogante i klagesaken som har kommet i kjølvannet av vedtak om utvidet lisenskvote på ulv. ARR er en av organisasjonene som har jobbet svært hardt for at denne jakten skal stanse med oppsettende virkning, altså umiddelbart.

- "De opptrer så arrogant at det er håpløst", uttalte styremedlem i ARR, Anne Margrethe Vadder, til Østlandsposten sist søndag.

Les mer …

KREVER STANS I ULVEJAKT!

Rovviltnemnda i region 2 vedtok fredag 13 desember, at det kan felles ytterligere to - 2 - ulver i regionen i form av lisensjakt. Kun få timer senere har ARR påklaget dette vedtaket, og krever all stans av jakt, frem til en slik klage er behandlet av Miljøverndepartementet.

Les mer …

WWW.ROVDYRDEBATT.ORG eies av ARR - Aksjonen Rovviltets Røst
PB - 1410, Texas
2405 ELVERUM

ARR - AKSJONEN ROVVILTETS RØST er registrert i Brønnøysundregistrene
Org. nr: ‎997 393 627

 

KONTAKT REDAKSJONEN:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

HAR DU TIPS:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

For kontakt med ARR - AKSJONEN ROVVILTETS RØST:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk ARR - AKSJONEN ROVVILTETS RØST sin hjemmeside:
http://www.rovvilt.org

Denne nyhetsportalen er © 2010-2014

(Gjenbruk av tekst fra denne portalen er tillat ved henvisning til kilde. Bruk av bilder kun ved forespørsel)

 

Vi har 9 gjester og ingen medlemmer på besøk.