Det går mot en ny ulvesommer. Konfliktnivået når stadig nye høyder. Ulv truer beitesesongen i "grønn sone". Og innenfor "sonen" er misnøyen blant mange lokalt bosatte svært synlig. Men ulven selv er ikke aktør i den svært anspente stemningen. Derimot er det mellom  mennesker med ulikt syn på ulv i Hedmark at de steile frontene er synligst. Dette ble dramatisk forværret da det ble kjent at Økokrim hadde pågrepet tolv personer, mistenkt for å være delaktige i ulovlig avlivning av flere ulver over en periode på flere år.

Les mer …

Skjermdump samlet av ARR

En liten håndfull arbeidsomme ARR-representanter har i mange år jobbet intensivt med å danne seg et bilde av hvilke personer det er som kan knyttes til ulovlig ulvejakt. Det er informasjon fra disse menneskene som i flere omganger er blitt oversendt til både politi og Økokrim. Én av de tolv siktede har uttalt overfor en "muldvarp" fra ARR at han selv er delaktig i systematisk utryddelse av Slettåsflokken.

Les mer …

foto ARR

De siste dagers hendelser hvor tolv personer er siktet for ulovlig og organisert ulvejakt i Hedmarksdistriktet, har ført til et "skred" av henvendelser til ARR som organisasjon. De fleste henvendelsene handler om støtteerklæringer til ARR som forening. Andre er rettet til leder i ARR, Dag Bjørndahl.

Les mer …

foto ARR

Søndag og mandag, 29-30 mars, var datoene da et knippe medlemmer fra ARR reiste på på sledehundtur i Trysilskogene i regi av Terje Bråten fra Mountain King's Sledehundkennel. Turen ble i høyeste grad en minnerik opplevelse for deltagere.

Les mer …

foto Naturvårdsverket

Ulvetispen i Junsele, med de mange forskjellige tilnavnene, er sporløst forsvunnet. Länsstyrelsen finner ikke igjen sporene etter hverken tispen eller den ledsagende hannulven, tross omfattende søk. Nå begynner flere personer å tvile på om ulvene lengre er i live.

Les mer …

skjermdump

De siste dagene har det blitt spredt minst to forskjellige videoer som viser trening av hund på bjørn, hvor bjørnen er fastlenket med kjetting. I begge tilfellene der videoene ble spredt via Youtube, ble brukernes kontoer på nettstedet deaktivert kort tid senere.

Les mer …

foto privat

Ann-Kristin Letterud har håndarbeid som sin store lidenskap, hvor hun blant annet lager lykter med skreddersydde motiver av jakt, fiske og dyreliv i naturen. Hun er også aktiv i ARR, til tross for sitt liberale syn på jakt og jegere. Nå har fagkonsulent Stein Tore Andersen ved Skogmuseet i Elverum bestemt at hun ikke får plass ved årets messe, fordi det er fullt. Problemet til Andersen er derimot at messa fortsatt har ledige plasser.

Les mer …

Området svært belastet av tyvjakt!

foto - ARR

En ulv ble felt i Østerdalen i forrige uke, er opplysinger som politijurist Henning Klauseie kan opplyse om. En mann har innrømmet å ha skutt, men erkjenner ikke straffeskyld i saken. Avlivingen har skjedd innenfor en av de mest konfliktfylte og tyvjaktbelastede områdene i Norge - Åmot/Elverum/Stor-Elvdal.

Les mer …

Jørund Ruud, Leder av Roviltnemnda i region 2 som omfatter fylkene Aust-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark, beviser gang etter gang at han har et svært ensidig syn på norsk rovviltforvaltning. I over ett år har Ruud ved flere anledninger vært fremtredende i forhold til kontroversielle vedtak om felling av rovdyr. Etter et møte hos Rovviltnemnda i region 2, mandag 10 mars, har igjen Ruud og hans kollegaer fattet flere underlige og provoserende vedtak.

Les mer …

Rovviltnmenda i Region 2 hadde i løpet av mandag 10 mars et møte, hvor det ble diskutert om kvoten i årets gaupejakt skulle økes. Samtidig benyttet Rovviltnemnda anledningen til å "spe på" årets lisenskvote for ulv med ytterligere ett dyr.

Les mer …

illustration ARR

Norge og Sverige kommer ikke til å smarbeide om et felles bestandsmål for den skandinaviske ulvebestanden. Dette har nå regjeringen bestemt. I praksis betyr dette at Norge må forvalte den norske andelen av ulvestammen i Skandinavia på egenhånd.

Les mer her


Foto ARR
Det har vært massive kampanjer før sesongens kvotejakt på gaupe, med krav om at jakten innstilles. Dette begrunnes med at stammen er stadig mindre, og ikke lengre kan kalles jaktbar.

Les mer …

Ulv nr 2 felt fra helikopter!

foto Ola Eirik Helstad /SNO

Onsdag 5. februar ble en ulvetispe skutt fra helikopter. I dag 8. februar møtte hannen hennes samme skjebne. Det revirmarkerende ulveparet i Sølen er derfor fjernet av Statens Naturoppsyn som et ledd for å forebygge fremtidige skader på sau, utenfor forvaltningssonen for ynglende ulv.

 

Les mer:

Ulvetispe felt av SNO fra helikopter!

foto Stein Arne Brendryen/ SNO

Les mer …

Filmet midt på sommeren!

Skjermdump hundejakt.com / Facebook.

Inne på det sosiale mediet Facebook ble det via kanalen til Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk sine sider postetd et bilde i juli 2013, som til foveksling minnet forbausende mye om episoden der jämthunden "Igor" ble bitt av en ulv i Rendalen.  Det var en bergenser med adresse til Akershus, som postet dette bildet.  En person fra ARR spurt deretter vedkommene om hvorvidt bildet var manipulert. Kort tid etter var bildet fjernet fra FNR-gruppen.

Nå benyttes dette bildet som topp-banner på nettsiden www.hundejakt.com

Les mer …

foto screenshot

En tidligere profilert jeger fra Sjølisand i Rendalen har publisert en videosnutt som tydelig viser at hans jämthund "Igor" blir bitt av en ulv. I det samme videoklippet kan man se hvordan jakthunden overrasker ulven i sitt dagleie, og hvordan hunden begynner å jage ulven straks etter at ulven forsøker å flykte fra hunden. Kort tid senere setter ulven seg opp i forsvar mot hunden.

Les mer …

foto privat

Etter at én av hundene til et sentralt ARR-medlem nylig døde av giftskader, vil schäferen "Tinni" bli satt inn i søket etter mulige giftåter liggende i skogen. Dette vil skje i området der hvor hundens siste bevegelser fant sted, under en tur kort tid før hunden døde.

Les mer …

Sannsynlig giftåte med glycol!

foto privat

Nylig døde en hund hjemme hos sine eiere, etter at hunden hadde vist signaler på sykdom over en kort periode. Hunden ble bragt til veterinær ved flere anledninger, og en rekke undersøkelser er blitt gjort. Nå tyder alt på at hunden er død etter å ha inntatt giftig åte i skogen, under én av de siste turene som hunden gjennomførte med en av sine eiere.

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

Rovviltnemnda i region 2 - Sør-Norge, fremstår som arrogante i klagesaken som har kommet i kjølvannet av vedtak om utvidet lisenskvote på ulv. ARR er en av organisasjonene som har jobbet svært hardt for at denne jakten skal stanse med oppsettende virkning, altså umiddelbart.

- "De opptrer så arrogant at det er håpløst", uttalte styremedlem i ARR, Anne Margrethe Vadder, til Østlandsposten sist søndag.

Les mer …

KREVER STANS I ULVEJAKT!

Rovviltnemnda i region 2 vedtok fredag 13 desember, at det kan felles ytterligere to - 2 - ulver i regionen i form av lisensjakt. Kun få timer senere har ARR påklaget dette vedtaket, og krever all stans av jakt, frem til en slik klage er behandlet av Miljøverndepartementet.

Les mer …

foto Lars Gangås/SNO - Trond Burud

Fortsatt er det svært mange engasjerte innenfor rovdyrdebattene, som ikke forstår hvorfor det i all hovedsak er de svenske streifende ulvene, som er skadegjørerne i Norge. Det ligger mange år med forskning og kartlegging av innsamlet DNA på tvers av Norge og Sverige til grunn for disse påstandene. Men fortsatt kan man se at særlig rovdyrmotstandere ikke har tilegnet seg noe av denne kunnskapen. Vi skal i svært korte linjer, igjen forsøke å forklare på en lettfattet og grei måte, hvorfor det er slik.

Les mer her

Folk i ARR bør skytes og bankes!

skjermdump Facebook

Iallefall er det slik det kan tolkes når man leser to kommentarer mellom jegere i en lukket tråd på et sosialt medie, knappe to døgn etter at Østlandets Blad publiserte en artikkel, der ARR trekker en historie fra Østmarka i tvil. Historien ARR ikke fester lit til handler om en angivelig ulv som skal ha angrepet en irsk setter rett ved eier. At ARR ikke har noen tro på at historien er sann, vekker ekstreme reaksjoner i jegermiljøet over hele Østlandet.

Les mer her

ARR møtte Østlandets Blad i Østmarka!

foto - ARR-schäferen "Atlas"

Det var lørdag 23 november at en ulv angivelig skal ha angrepet en løsspringende fuglehund i Østmarka. Episoden skal ha skjedd kun få meter fra hundeeier, og ulven skal deretter ha revet med seg hunden tyve meter avgårde. ARR fester overhodet ikke lit til denne historien, slik den fremstår gjennom en rekke av landets medier.

Les mer her

Men ingen spor etter russertispen denne høsten!

foto Naturvårdsverket

 

Hele 2013 har vært preget av en rekke problemer og konflikter knyttet til ulvetispens tilstedeværelse i Junsele i Västernorrlands län, slik det også hadde vært året før i andre områder i Sverige der ulvetispen hadde tilhold. Så sent som helt nylig ble det spekulert i om ulvetispen nå har forsvunnet fra Junsele. Men Länsstyrelsen svarer tilbake og anser det som sannsynlig at ulven fortsatt finnes i det samme området.

Les mer …

 

ARR utlover en dusør på kr 5000,- til den eller de som kan navngi en person, som ved to anledninger har sendt anonyme brev til ARR. Første brevet var adressert til en ikke gyldig adresse, men kom frem til riktig postboks. Brev nr to ble adressert direkte til ARR-leder sin samboer.

Les mer her

To ulver på to dager!

En ulv ble felt i Vegårdshei onsdag morgen. Ulven skal ha blitt felt under ordinær elgjakt da elghunden fikk det jegeren betegner som "los" på ulven.

Les mer her

Ulv felt under lisensjakt på Tynset!

foto Esten Vingelen

Les mer her

foto ARR

Rovviltnemnda i Hedmark - region 5, har nylig presentert sitt utkast til en ny forvaltningsplan for rovvilt i fylket. På alle områder legger rovviltnemnda trykk på at ulv i all hovedsak skal forvaltes knallhardt i fremtiden. Hvis rovviltnemnda får gjennomslag for sine ønsker, kan man forvente en storstillt jakt på ulv, både utenfor og innenfor forvaltningssonen for ynglende ulv - "ulvesonen".

Les mer her

foto ARR web

I både Norge og Sverige er det lov å forsvare sin jakthund i nødverge dersom denne blir utsatt for et direkte angrep fra viltlevende dyr. I de fleste tilfeller handler dette om konfrontasjoner mellom hund og ulv. Mens det i Norge fortsatt ikke er særlig mange episoder hvor denne retten er blitt tatt i bruk, kommer det stadig nye meldinger om at svenske jegere har drept ulv i såkalt nødverge, med støtte i §28.

Les mer …

Det årlige rovdyrseminaret i Hamar begynner nå å nærme seg, for 5 året på rad. I år vil seminaret bli avholdt på Rica hotell i midten av januar, i motsetning til tildligere år hvor seminaret har blitt avholdt i begynnelsen av november. 

Les mer …

foto ARR

ARR opprettholder sin tilstedeværelse i ulvereviret i Østmarka etter at det ble kjent at ulvene lever, og en yngling synes å være dokumentert. Tradisjonelt er det vanskelig å finne spor etter ulv på denne årstiden, hvor marken enda er uten snø. Alikevel lykkes man i å finne både póteavtrykk og ekskrementer etter ulvene.

Les mer her

Elgjegere på ulvejakt i Vest-Agder.

foto skjermdump

Det ble torsdag 26 september innvilget fellingstillatelse på én ulv i Vest-Agder grunnet angrep på fire lam dagen i forvegen. Kun én dag senere, fredag 27 september, ble vedtaket endret fra å være et skadefellingsvedtak til lisensjakt på én ulv.

Les mer her

foto og video ARR

Vi tar et lite skritt bakover og minnes Slettåsreviret, mens lederparet fortsatt var inntakt. Reviret rakk å sette til verden tre valpekull, før faren forsvant under mystiske omstendigheter under vinteren, 2012-13. Reviret var ett av tre som ble talt inn under bestandsmålet, også siste år.

Les mer her

skjermdump OA

Det er i løpet av 9 måneder i 2013 blitt dokumentert hele 11 indiver av døde ulv i Norge. Fortsatt gjenstår lisensjakt,  samt jakt med nødvergerett for jakthund. Tallet vil derfor sannsynligvis stige ytterligere,

Les mer her

foto ARR

For andre gang på under to uker var det samlet til politisk møte i Elverum, hvor det ble diskutert rovdyr. Torsdagens møte ble avholdt i regi av lokalavisen Østlendingen, i avisens lobby på gateplan. Tilstede var alle de største politiske partiene representert.

Les mer her